ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် COVID19ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း Bluetooth Boxများဖြင့် ဆော်သြခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်အပြင်မထွက်ရန် မှာကြားခြင်း၊ အိမ်တိုင်းတွင် လက်ဆေးရန်နေရာများပြုလုပ်ထားခြင်း နှင့် Facility Quarantine ထားရှိသော ပြည်တော်ပြန်များအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း

ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် COVID19ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း Bluetooth Boxများဖြင့် ဆော်သြခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ အိမ်အပြင်မထွက်ရန် မှာကြားခြင်း၊ အိမ်တိုင်းတွင် လက်ဆေးရန်နေရာများပြုလုပ်ထားခြင်း နှင့် Facility Quarantine ထားရှိသော ပြည်တော်ပြန်များအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version