၁၅.၄.၂၀၂ဝ ရက်​နေ့ တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်များဝေငှခြင်း

၁၅.၄.၂၀၂ဝ ရက်​နေ့ တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်များဝေငှခြင်း

 

Exit mobile version