ရပ်စောက်မြို့အဝင်တိုးဂိတ်နှင့် ပင်းတယဘက်မှအဝင်တို့ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်​​​​ဆေးခြင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်

ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများနေအိမ်မှ အပြင်သို့မထွက်ကြရန်၊မ​ဖြစ်မ​နေအပြင်ထွက်ရပါက mask တပ်ဆင်ရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ရပ်စောက်မြို့အဝင်တိုးဂိတ်နှင့် ပင်းတယဘက်မှအဝင်တို့ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်​​​​ဆေးခြင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version