​​လားရှိုးမြို့နယ်တွင် ထောက်ပံ့ပစ္စည်း(၅)မျိုး ​ဖြန့်​ဝေ​ထောက်ပံ့ခြင်း

​​လားရှိုးမြို့နယ်တွင် ထောက်ပံ့ပစ္စည်း(၅)မျိုး ​ဖြန့်​ဝေ​ထောက်ပံ့ခြင်း

Exit mobile version