ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်း ကံမော်အုပ်စုတွင် Maskများကို ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ကံမော်ရွာသူလေးများက မေတ္တာဖြင့်ချုပ်လုပ်

ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်း ကံမော်အုပ်စုတွင် Maskများကို ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကံမော်တိုက်နယ် ဆရာဝန် Dr.အောင်ပြည့်ဖြိုးဉီးဆောင်ပြီး ကံမော်ရွာသူလေးများက မေတ္တာဖြင့်ချုပ်လုပ်ပေးနေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version