ရမည်းသင်းမြို့နယ် Corona Disease 2019 (covid-19)ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ ၏ ၁၅-၄-၂၀၂၀ တစ်နေ့တာစုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု

ရမည်းသင်းမြို့နယ်
————
၁၅-၄-၂၀၂၀ ၊၂၄၅၆နာရီ
Corona Disease 2019 (covid-19)ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ ၏ ၁၅-၄-၂၀၂၀ တစ်နေ့တာစုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု

Exit mobile version