​ကျောက်ပန်း​​တောင်းမြို့နယ် မြို့မ​စျေးနှင့် တမ္ပဝတီ​စျေးတို့၌ COVID 19 ​ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်​ရေးအတွက် ​ဆေးဖျန်း

​ကျောက်ပန်း​​တောင်းမြို့နယ်
၁၅-၄-၂၀၂၀ ​ရက်​နေ့ နှင့် ၁၆-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့များတွင် မြို့မ​စျေးနှင့် တမ္ပဝတီ​စျေးတို့၌ COVID 19 ​ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်​ရေးအတွက် ​ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version