တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ်အတွင်း COVID-19ကာလ လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများဖြင့် ​နေ့/ညလုံခြုံ​ရေးဆောင်ရွက်​ပေးမှု မှတ်တမ်း 

တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ်အတွင်း COVID-19ကာလ လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများဖြင့် ​နေ့/ညလုံခြုံ​ရေးဆောင်ရွက်​ပေးမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version