ပြည်သူများမှ လှူဒါန်း​ပေး​သော​ဆေးဖြန်းစက်များဖြင့် တာချီလိတ်မြို့တွင်းလမ်းမကြီးများတ​စ်​​​ေလျှာက် ပိုးသတ်​ဆေးဖြန်း​ ​

ပြည်သူများမှ လှူဒါန်း​ပေး​သော​ဆေးဖြန်းစက်များဖြင့် တာချီလိတ်မြို့တွင်းလမ်းမကြီးများတ​စ်​​​ေလျှာက် ပိုးသတ်​ဆေးဖြန်း​

Exit mobile version