မိုး​မောက်မြို့နယ်အတွင်း မြို့သစ် Unit မှ ​ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန်(၅)မျိုးအား ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အိမ်​ထောင်စုအလိုက်ဖြန့်​ဝေ​မှု

ကချင်ပြည်နယ် ၊ မိုး​မောက်မြို့နယ်အတွင်း မြို့သစ် Unit မှ ​ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စား​သောက်ကုန်(၅)မျိုးအား ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ အိမ်​ထောင်စုအလိုက်ဖြန့်​ဝေ​ပေး​ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version