ဂန့်ဂေါမြို့နယ် လေယာဥ်ကွင်း ယာယီဈေး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ (၁၇.၄.၂၀၂၀) ရောင်းချနေမှု မှတ်တမ်း

ဂန့်ဂေါမြို့နယ် လေယာဥ်ကွင်း ယာယီဈေး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ (၁၇.၄.၂၀၂၀) ရောင်းချနေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version