မယ်စဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ ညမထွက်ရ Curfewအမိန့်အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်​ရေး အသိ​ပေး ​ဆောင်ရွက်​နေမှု မှတ်တမ်း 


မယ်စဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ ညမထွက်ရ Curfewအမိန့်အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်​ရေး အသိ​ပေး ​ဆောင်ရွက်​နေမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version