မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများတွင် ထုံးဖြူး၊ ဆေးဖျန်း

၁၈.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများတွင် ထုံးဖြူးခြင်း၊ ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version