ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရေး မြို့နယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေး အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်

​ကျောက်ပန်း​​တောင်းမြို့နယ်
၁၇-၄-၂၀၂၀ည ၀၉း၀၀(၂၁း၀၀)အချိန်မှစတင်၍ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီလိုက်နာမှုရှိစေရေးမြို့နယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version