ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့ အထကကျောင်းအတွင်း စောင့်ကြည့်ခံရသူများအား Facility Quarantine ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု မှတ်တမ်း

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့ အထကကျောင်းအတွင်း စောင့်ကြည့်ခံရသူများအား Facility Quarantine ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version