အမ်းမြို့ဟောင်းစျေး၊ မြို့သစ်အဗ္ဗနဒီစျေး၊ မြို့တွင်းလမ်းဆုံများတွင် Facemask များဝေငှခြင်း၊Covid-19ရောဂါဆိုင်ရာအသိပေးခြင်းများဆောင်ရွက်

၁၉-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့၊ ၀၆၀၀ချိန်မနဥဦးစီးထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်းများ၊မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များသည်အမ်းမြို့ဟောင်းစျေး၊မြို့သစ်အဗ္ဗနဒီစျေး၊မြို့တွင်းလမ်းဆုံများတွင် Facemask များဝေငှခြင်း၊Covid-19ရောဂါဆိုင်ရာအသိပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version