ရပ်စောက်မြို့ အဝင်တိုးဂိတ်နှင့် ပင်းတယဘက်မှအဝင်တို့ ၌ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်​​​​ဆေးခြင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်

ရပ်စောက်မြို့ အဝင်တိုးဂိတ်နှင့် ပင်းတယဘက်မှအဝင်တို့ ၌ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်​​​​ဆေးခြင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version