အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သောအ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စု(၅၂)စုအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်​ရေးမှူးဦး​ဆောင်၍ အ​ခြေခံစားကုန် ၅ မျိုးဖြန့်​​​ဝေ​ပေးအပ်ခြင်း

၁၁-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သောအ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စု(၅၂)စုအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်​ရေးမှူးဦး​ဆောင်၍ အ​ခြေခံစားကုန် ၅ မျိုးဖြန့်​​​ဝေ​ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version