ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရေး မြို့နယ်ထိန်းချုပ် တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်

​ကျောက်ပန်း​​တောင်းမြို့နယ်
၁၉-၄-၂၀၂၀​ ရက်​နေ့ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အတွင်းထုတ်ပြန်ထားသည့်ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီလိုက်နာမှုရှိစေရေးမြို့နယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

Exit mobile version