စဥ့်ကိုင်မြို့နယ်တွင် ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

စဥ့်ကိုင်မြို့နယ်တွင် ပုံမှန်ဝင်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​​ထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version