မင်းလှမြို့ အထက ၁ FQ တွင် စောင့်ကြည့် ၂၁ ရက်ပြည့်၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ ၇ဦးအား နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရမည့် HQ ၇ ရက် တွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ နေထိုင်​ရေး ကျန်းမာရေးအသိပေး

မင်းလှမြို့ အထက ၁ FQ တွင် စောင့်ကြည့် ၂၁ ရက်ပြည့်၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ ၇ဦးအား နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရမည့် HQ ၇ ရက် တွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ နေထိုင်ရေး မနဥ၊မနဆရာဝန်တို့မှ ကျန်းမာရေးအသိပေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version