မြောင်မြို့လမ်းမတစ်‌လျှောက်နေရာများ၊ မြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် လူအဝင်အထွက်များသော ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း

၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့လမ်းမတစ်‌လျှောက်နေရာများ၊ မြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် လူအဝင်အထွက်များသော မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး၊ တရားရုံး၊ စာရင်းစစ်ရုံး၊ စီးပွားဘဏ်၊ လယ်ဖွံ့ဘဏ်၊ လျှပ်စစ်ရုံးတို့တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version