စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ကျေးရွာတွင်း လမ်းများအား ထုံးဖြူးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်း ပရိတ်တရားရွတ်ဖတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မှု

(၁၀.၄.၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ကျေးရွာတွင်း လမ်းများအား ထုံးဖြူးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်း ပရိတ်တရားရွတ်ဖတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ‌သည်။

 

Exit mobile version