ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် ကျောင်းကုန်းရပ် လေးထပ်ကျောင်းရှေ့ ကျန်စစ်သားလမ်းပေါ်တွင် နံနက်(08:00)နာရီမှ(10:00)အချိန်ထိ လူဉီးရေ(520) ဉီးအား အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေး

စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် ကျောင်းကုန်းရပ် လေးထပ်ကျောင်းရှေ့ ကျန်စစ်သားလမ်းပေါ်တွင်နံနက်(08:00)နာရီမှ(10:00)အချိန်ထိ လူဉီးရေ(520) ဉီးအား အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version