တပ်တောင်မြို့ လုတ်လမ်းဆုံနှင့် ကျွဲကူး ကူးတို့ဆိပ်တို့တွင် ခရီးသည်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖွင့်လှစ်၍ခရီးသည်များအားကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာ

၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့၀၇၃၀ အချိန်မှစ၍တပ်တောင်မြို့ လုတ်လမ်းဆုံနှင့် ကျွဲကူး ကူးတို့ဆိပ်တို့တွင် ခရီးသည်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များဖွင့်လှစ်၍ခရီးသည်များအားကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ စာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့်အသိပညာပေးခြင်းတို့နေ့စဥ်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

 

Exit mobile version