ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း

ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေမှု

Exit mobile version