မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အတွင်း ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း

မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အတွင်း ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ဆောင်ရွက်မှု

 

Exit mobile version