မာန်အောင်မြို့သို့ တိုင်းဒေသခြားမှ ရောက်ရှိလာသူများအား စိစစ်ပြီး CBFQ ထားရှိရန် ဆောင်ရွက်

မာန်အောင်မြို့သို့ တိုင်းဒေသခြားမှ ရောက်ရှိလာသူများအား စိစစ်ပြီးCBFQ ထားရှိရန် ဆောင်ရွက်မှု

Exit mobile version