သံတောင်ကြီး မြို့နယ် အတွင်း သွားလာနေကြသူများအား MASK များ ဖြန့်​ဝေ

သံတောင်ကြီး မြို့နယ်အဆင့် COVID -19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး
ကော်မတီ၀င်များ ၊ မြို့မိမြို့ဖများ ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် Volunteerများ စုပေါင်း၍ မြို့အတွင်း သွားလာနေကြသူများအားMASK များ ဖြန့်​ဝေ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version