ဘုတလင်မြို့နယ်အတွင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်သော အမိန့်အမှတ်(၁/၂၀၂၀)အား အသံချဲ့စက်ဖြင့် နှိုး​ဆော် 

(21.4.2020)ရက်နေ့
ဘုတလင်မြို့နယ်အတွင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်သော
အမိန့်အမှတ်(၁/၂၀၂၀)အား အသံချဲ့စက်ဖြင့် နှိုး​ဆော်

 

Exit mobile version