ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်အား ပြည်သူများလိုက်နာမှုရှိ/မရှိ လှည့်လည်စစ်​ဆေး

ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် ညမထွက်ရအမိန့်အား ပြည်သူများလိုက်နာမှုရှိ/မရှိ မနဥ၊ မနရ၊ မီးသတ်၊ ယာဥ်ထိန်း ပူး​ပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့်လှည့်လည်စစ်​ဆေးလျက်ရှိပါ​သည်။

Exit mobile version