ဘုတလင်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပင်စင်လာထုတ်မည့် အငြိမ်းစားများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

(22.4.2020)ရက်နေ့
ဘုတလင်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပင်စင်လာထုတ်မည့် အငြိမ်းစားများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

Exit mobile version