ပေါက်မြို့အားကစားကွင်း ယာယီပျံကျစျေး၌ စျေးရောင်း၊ စျေးဝယ်များအား အဝင်တွင်လက်ဆေးစေခြင်း ၊ Mask တပ်မလာသူများအား တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊  အပူချိန်တိုင်းခြင်းများအား အဖွဲ့ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်

ပေါက်မြို့အားကစားကွင်း ယာယီပျံကျစျေး၌ စျေးရောင်း၊ စျေးဝယ်များအား
အဝင်တွင်လက်ဆေးစေခြင်း ၊ Mask တပ်မလာသူများအား တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊
အပူချိန်တိုင်းခြင်းများအား အဖွဲ့ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version