​ရေနံ​​​ချောင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်ဈေးဆိုင်များအားလုံးနှင့် Mobile စနစ်ဖြင့်ရောင်းချသောဆိုင်များ ယာယီ ပိတ်သိမ်းမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေး

(၂၃.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ရေနံချောင်းမြို့နယ်တွင် COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်COVID-19 လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ/ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့/စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့မှ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများမှအပကျန်ဈေးဆိုင်များအားလုံးနှင့် Mobile စနစ်ဖြင့်ရောင်းချသောဆိုင်များ
ကွမ်းယာဆိုင်များ ယာယီပိတ်သိမ်းမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်​။

 

Exit mobile version