မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ‌ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ (၈၆)ရွာတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် ရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဖြစ်သည့် နှာခေါင်းစည်း(Masks)(၁၀၀)ခုစီနှင့် ပိုးသတ်ဆေးရည်(၂)ဗူးစီ ထောက်ပံ့

မြောင်မြို့နယ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ‌ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ (၈၆)ရွာတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် ရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဖြစ်သည့် နှာခေါင်းစည်း(Masks)(၁၀၀)ခုစီနှင့် ပိုးသတ်ဆေးရည်(၂)ဗူးစီအား ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိရာ (၂၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်(၁၅)ရွာ၊(၂၃-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်(၂၀)ရွာ၊ ယနေ့အထိ စုစုပေါင်း(၃၅)ရွာအား ထောက်ပံ့ပေးအပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version