ဟားခါးမြို့နယ်တွင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူငယ်ကော်မတီ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်စာရေးတို့မှ ရပ်ကွက်အတွင်း COVID -19 ရောဂါအကြောင်း အသံချဲ့စက်ဖြင့် အသိပညာပေး

ဟားခါးမြို့နယ်တွင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူငယ်ကော်မတီ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်စာရေးတို့မှ ရပ်ကွက်အတွင်း COVID 19 ရောဂါအကြောင်း အသံချဲ့စက်ဖြင့် အသိပညာပေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

Exit mobile version