စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင် ၊တမူးမြို့နယ်၊ တမူးမြို့အဝင်/အထွက်တွင် ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးခြင်းအား​နေ့စဥ်​ ပုံမှန်စစ်​ဆေး​ဆောင်ရွက်မှု

စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင် ၊တမူးမြို့နယ်၊ တမူးမြို့အဝင်/အထွက်တွင် ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးခြင်းအား​နေ့စဥ်​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၁၀.၄..၂၀၂၀)ရက်​နေ့၌ (၄)မိုင်ဂိတ်နှင့် ​ချောင်းနက်ကြီးဂိတ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ လူမှုကူညီ​ရေးအဖွဲ့များဖြင့် ပုံမှန်စစ်​ဆေး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ​သည်။

 

Exit mobile version