တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာသူ ၂ဦးအား တွန်းဇံမြို့ နတလကျောင်း၌ CBFQ ထားရှိ

တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာသူ ၂ဦးအား တွန်းဇံမြို့ နတလကျောင်း၌ CBFQ ထားရှိ၍ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နှင့် စည်းကမ်းချက်များအား သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် မနဥနှင့်Drမှ ချပြရှင်းလင်း​ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version