ကုန်းကြမ်းမြို့၊ရပ်ကွက်(၁/၂/၃)အတွင်းရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် စနစ်တကျ လက်ဆေးခြင်းအား အသိပညာပေး ဟောပြောမှု မှတ်တမ်း

ကုန်းကြမ်းမြို့၊ရပ်ကွက်(၁/၂/၃)အတွင်းရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် စနစ်တကျ လက်ဆေးခြင်းအား အသိပညာပေး ဟောပြောမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version