စဉ့်ကူးမြို့နယ် အတွင်း နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

၂၅-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၀၈၃၀နာရီ အချိန် စဉ့်ကူးမြို့နယ် အတွင်း နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version