ကျွန်းလှမြို့နယ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ မြို့ပေါ်ရှိစျေးများ၊ အဓိကကျသောနေများ ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများအထိ ပိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေချိတ်ဆွဲ

(၂၅.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျွန်းလှမြို့နယ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှမြို့ပေါ်ရှိစျေးများ၊အဓိကကျသောနေများ၊ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများအထိပိုစတာများ၊လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေချိတ်ဆွဲခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version