ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်း COVID-19ကြိုတင်ကာကွယ်​နိုင်ရေးအတွက် ခရီးသွားပြည်သူများအား ကျန်းမာ​ရေး စစ်​ဆေး

ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်း COVID-19ကြိုတင်ကာကွယ်​နိုင်ရေးအတွက် ခရီးသွားပြည်သူများအား ကျန်းမာ​ရေး စစ်​ဆေး

Exit mobile version