ကျိုင်းတုံပညာရေးကောလိပ် ပညာရတနာဆောင် FQ တွင် Q ဝင်နေသူများ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း

ကျိုင်းတုံပညာရေးကောလိပ် ပညာရတနာဆောင် FQ တွင် Q ဝင်နေသူများပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version