စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ရေတော်ကျေးရွာ အထကခွဲကျောင်း၌ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

၂၉-၄-၂၀၂၀ရက်နေ့ ၀၈၃၀အချိန် စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ရေတော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေတော်ကျေးရွာ အထကခွဲကျောင်း၌ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version