စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ မြို့အဝင်တွင် ထွေ/အုပ်၊ ရဲ၊ မီးသတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ လ.ဝ.က၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ ခရီးသွားပြည်သူများအား နေ့စဥ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း

(၁၀.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်မြို့အဝင်တွင် ထွေ/အုပ်၊ ရဲ၊ မီးသတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ လ.ဝ.က၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ ခရီးသွားပြည်သူများအား နေ့စဥ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းလျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version