ဖလမ်းမြို့ဝင်လုံပီးဂိတ်၌ Covid-19 ​ရောဂါကာကွယ်နိုင်​​ရေး ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးမှုမှတ်တမ်း

ဖလမ်းမြို့ဝင်လုံပီးဂိတ်၌ Covid-19 ​ရောဂါကာကွယ်နိုင်​​ရေး ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးမှုမှတ်တမ်း

 

Exit mobile version