မြို့သစ်မြို့နယ်အတွင်း ပြည်​တော်ပြန် တစ်ဦးလျှင် အဝတ်စmask (၅)ခုနှုန်း အခမဲ့ဖြန့်​ဝေနိုင်​ရေးအတွက် ​စေတနာရှင်စက်ချုပ်သူများက ချုပ်လုပ်လျက်ရှိ

မြို့သစ်မြို့နယ်အတွင်း ပြည်​တော်ပြန် တစ်ဦးလျှင် အဝတ်စmask (၅)ခုနှုန်း အခမဲ့ဖြန့်​ဝေနိုင်​ရေးအတွက် အပ်ချုပ်စက်များစုစည်း၍ ​စေတနာရှင်စက်ချုပ်သူများအား ​ထွေအုပ် အစည်းအ​ဝေးခန်းမအတွင်း သတ်မှတ်အကွာအ​ဝေးအတိုင်း ချုပ်​လုပ်စေပြီး အဝတ်စ Mask ​ချုပ်လုပ်ဆောင်ရွက်မှုကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်​ရေးမှူး၏စီမံမှု၊ အမျိုးသမီး​ရေးရာအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုတို့ဖြင့် ​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ၅၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် လျာထား​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

Exit mobile version