ထန်ထလန်မြို့နယ်၊ CBFQ နတလ​ကျောင်းတွင် quarantineထားရှိသူ (၃၅) ဦးအတွက် အလှူရှင်များမှ သ​ရေစာများ လာ​ရောက်လှူဒါန်း 

ထန်ထလန်မြို့နယ်၊ CBFQ နတလ​ကျောင်းတွင် quarantineထားရှိသူ (၃၅) ဦးအတွက် အလှူရှင်များမှ သ​ရေစာများ လာ​ရောက်လှူဒါန်း

Exit mobile version