ကလေးဝမြို့နယ်အတွင်းရှိ Q ဝင်ရောက်နေသူများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး

ကလေးဝမြို့နယ်အတွင်းရှိ Q ဝင်ရောက်နေသူများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version