ကလေးဝမြို့နယ် ယာယီစျေးတွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစာစောင်များဖြန့်ဝေ

ကလေးဝမြို့နယ် ယာယီစျေးတွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစာစောင်များဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version